Barnas Plattform


Barnas PlattformJeg er kursleder for Barnas Plattform i Fredrikstad, og holder kurs for foreldre med barn i alderen 3 – 12 år.

Kurset tilrettelegger for at barn opprettholder og styrker en god selvfølelse og selvtillit. Foreldre lærer 4 enkle verktøy til bruk i hverdagen, og de tar maksimalt 10 minutter om dagen å gjennomføre.

Barnas Plattform er meget opptatt av dokumentasjon, og det er fantastisk gode tilbakemeldinger og resultater fra familier hvor barn har slitt med utrygghet, usikkerhet, uro, engstelse, sinne, lang innsovning/urolig søvn, nedstemthet, stort oppmerksomhets behov, liten tro på seg selv, utfordringer faglig mm.

God selvfølelse betyr at barn tenker og føler at de er verdifulle, at de er gode nok som de er. Styrking av barns selvfølelse er et viktig fokus for å forebygge mobbing. God selvfølelse er grunnleggende for trivsel i barnehagen, på skolen, i fritidsaktiviteter og hjemme. Føler og tenker barn at de er verdifulle, vil de ha det bra med seg selv – og dermed også det beste grunnlaget for å ha det bra med andre.
God selvtillit handler om at barn har tillit til at de kan prestere og mestre, så fra skolealder er det viktig at barn har eller utvikler en god selvtillit. Dette er viktig for at læringsprosessen på skolen og leksearbeidet hjemme blir best mulig. Selvtillit er også viktig for at barn mestrer og utvikler seg i utvalgte fritidsaktiviteter.

Les mer på Barnas Plattform sin hjemmeside.  Påmelding til kurs på hjemmesiden.

Dette er kurset som tilrettelegger for trygge, sterke og glade barn!

Jeg holder kurs på Vegahelse på Ørebekk hver uke, men ta kontakt om du ønsker at jeg skal komme å holde kurs på skolen, i barnehagen, eller om du ønsker å samle en vennegjeng hjemme hos deg!
Jeg holder også kurs for fagpersonell og bedrifter.

Dette er noe av det beste du kan gjøre for ditt barn og din familie!
Velkommen på kurs!