Foredrag med tema «Barn og sorg» til barnehager, skoler og helsepersonell

Det finnes alt for lite kunnskap om temaet! Det er viktig at foreldre har nok kunnskap og innsikt om barnet som er i sorg. MEN det er også veldig viktig at nettverket rundt, og da spesielt skole, helsepersonell, barnehage, – de som barnet er mye i kontakt med, OGSÅ besitter en god kompetanse på barn i sorg.

Det finnes så mange forskjellige grunner til at barnet sørger – kanskje mange flere enn de fleste er klar over. Når barnet opplever tap på en eller annen måte så kommer følelsen sorg. Og du bør vite hvordan du skal møte det barnet.

Jeg har hørt altfor mange historier fra barn hvor det har vært «nada» kunnskap i skolen på sorg, noe som har gitt store kunnskaps hull, vanskelig med videre utdannelse, og store dype «sår» på grunn av hva som blir sagt og gjort (eller ikke sagt og gjort) – av lærere og personell de i utgangspunktet skulle ha tillit til. Det viser seg at dette bidrar til enda en belastning i en ellers så tøff situasjon, og kan bli ganske så utslagsgivende for barnet.

Det har jeg lyst til å gjøre noe med! For det det er vanskelig å lære noe som helst når livet er vondt, og det er kaos inni deg.

Ta kontakt med meg om du ønsker mer kunnskap om hvordan du og din institusjon kan lære mer om hvordan dere skal møte disse barna som er i sorg. For du kan gjøre en viktig forskjell!

🧡

Kirsti A. Solbrekke

41515036