Hva er coaching?


Hva er coaching og hvordan foregår dette?

Coaching er en løsningsorientert samtaleform, hvor coachen/jeg stiller spørsmål for å oppnå refleksjon og få deg til å finne løsninger, og gjøre dine valg. Coachen følger deg videre i prosessen til du har nådd dine mål. Coachen oppmuntrer deg, og utfordrer deg.

Coaching er en god metode for utvikling av mennesker, uansett hvilken livssituasjon man er i, eller yrke man har. Derfor bruker man coaching mer og mer i personlig, medarbeider, team og lederutvikling.

 

Hva er inspirerende coaching?

Mitt opplegg er basert på en helnorsk metodikk som er utviklet av Bjørn Ringom. Metoden har sin teoretiske og praktiske styrke i forståelsen av hva følelser og holdninger betyr for vår kommunikasjon og adferd/væremåte. Ved å identifisere følelsen og styrken på følelsen, vil det hjelpe meg (coachen) til å stille de spørsmål som skaper trygghet hos deg, og inspirere deg til å åpne deg.

Det er en fortrolig samtale, og jeg har taushetsplikt.

Jeg legger stor vekt på at du skal føle tillit, og føle deg komfortabel og våge å være ærlig. Jo fortere vi når dit, jo fortere når vi kjernen, og kan begynne å jobbe.

Hos meg er det stor takhøyde, mye humor og varme!

Første konsultasjon vil ta 1,5 time, øvrige timer 1 time (60 min).

 

Jeg tilbyr

Jeg tilbyr personlig/individuell coaching, par-coaching og gruppe-coaching.

De fleste tema kan coaches på, men her er et utdrag av noen typiske coaching-områder:

 • personlig utvikling
 • selvtillit/selvfølelse
 • veivalg
 • utdanning/jobb/karriere
 • idéutvikling
 • holdninger og verdier
 • livssyn/verdisyn
 • familie/partner
 • tidsklemma/egentid
 • livsstil/helse
 • økonomi
 • sorg
 • frykt

Ofte så ser man at flere av disse temaene henger sammen, og påvirker hverandre.

Om man gjør det man alltid har gjort,

får man det man alltid har fått.