Mental Trening


Hva er Mental Trening?

Mental Trening er en bevisst programmering av underbevisstheten på adferd, holdninger og ferdigheter. Mental trening er en positiv bevisstgjøring av hjernens naturlige måte å arbeide på, relatert til et spesifikt mål. Før ble mental trening kun forbundet med idretten, men i dag har både privatpersoner og næringsliv fått øynene opp for hva mental trening kan gjøre for å forbedre livskvalitet og resultater.

Hvordan foregår Mental Trening med Positiv Mental Visualisering?

Den første delen av et program inneholder bevisstgjøring av pusten hvor man under programmet skal trene på å puste langsomt og dypt. Når man føler seg avslappet/avspent starter man med selve programmet. Mental trening består av en positiv tekst (instruks) som beskriver en handling/ferdighet, et resultat/mål. Positiv Mental Visualisering er kort sagt en mental billedlig film som beskriver teksten i positive, billedlige og følelsesmessige detaljer. Programmet kan inneholde fra 1 til 7 tekster/visualiseringer.

Mine mentale treningsprogrammer inneholder fokus på Positiv Mental Visualisering (PMV) og Positiv Emosjonell Innlevelse (PEI), da det er særdeles viktig å ha det mentale treningsprogrammet forankret i de positive følelsene (holdninger). Holdninger skapes av følelser – forsterkes av tanker. Det er følelsene som styrer tankene. Den viljestyrte tanken kan hente frem følelser. De følelsene som fremkalles gjennom tankene er svake i forhold til den gangen følelsene ble opplevd.

Det er følelser (holdninger) som styrer våre handlinger (atferd) på godt og vondt, og det er følelser som til slutt bestemmer våre handlinger. Derfor er det viktig å vite hvilken følelse man mater med tanken; positiv eller negativ.

Det er fire følelser som negativt kan påvirke et mentalt trenings program. Disse følelsene er frykt, sinne, sorg og misunnelse. Hver av disse følelsene kan inneholde sterke saboterende elementer. Disse elementene må identifiseres og bearbeides i forkant eller samtidig med det mentale programmet. Da er muligheten til å komme i bevisst Flyt og No Mind (uten anstrengelser) vesentlig større. Den sistnevnte gir den kraftigste prestasjonsforbedringen da ingen saboterende følelser slår til under selve utfoldelsen av prestasjonen.

Mental trening – like viktig som fysisk trening

God fysisk form er viktig, men å trene mentalt er også viktig. Vi kan alle bruke mental trening til å få et bedre liv. Men for at mental trening skal gi de riktige resultatene, må treningen følges opp med handlinger. Mental trening hjelper deg blant annet til å komme i gang raskere, nå mål innenfor gitt tidsfrist og bedre resultater gjennom bedre prestasjoner. Mental trening utført på riktig måte øker bevissthet og fokus på det som er det viktigste. Samtidig gir treningen deg et positivt pusterom i hverdagen ved at hjerneaktiviteten går ned, og derfor virker den stressforebyggende.

Hvem bruker mental trening?

Vanligvis benyttes mental trening som et verktøy innenfor idretten, og spesielt toppidretten. Men i dag brukes metoden også av blant annet skuespillere, musikere, dansere, sangere, ledere, sjåfører, kunstnere, leger, kirurger, advokater, mosjonister, m.fl.
Det som er mindre kjent, er at metoden kan benyttes i forbindelse med adferds- og holdningsendringer. Derfor blir metoden benyttet av bevisste mennesker til å forbedre sine ferdigheter og sitt verdisystem ved å trene mentalt.

Hva kan ledere bruke mental trening på?

For travle ledere blir metoden både tidsbesparende og prestasjonsfremmende. Tidsbesparende fordi den tiden det tar å lage et program og utøve programmet daglig, blir innhentet mange ganger gjennom det å praktisk utføre arbeidsoppgavene. Når handlingene har kommet på holdningsplanet blir de utført automatisk. Ingen tanker forteller en hva som skal gjøres og med hvilken kvalitet og tidsforbruk. Det å kombinere effektivitet og prestasjonsøking er en god ting for alle og spesielt for ledere.

Følgende eksempler gir en viss oversikt på områder som gjelder arbeidslivet:
Bli en bedre møteleder, bli best på å inspirere medarbeidere, god taler/formidler, gjennomføre vanskelige og empatiske samtaler med stor troverdighet, redusere eget søvnbehov, stå opp tidligere om morgen, våkne frisk og opplagt, sove bedre om natten, bedre struktur på arbeidsdagen, bedre selvdisiplin, lære kunnskap og ferdigheter raskere, bli en bedre selger, trene inn nye positive holdninger, våge mer (i forbindelse med jobben), mer tidsbevisst, bedre til å si ”ja” og ”nei”, tydelighet i kommunikasjon, bli mer utadvendt, tørre å ta beslutninger, bli mer mål- og resultatbevisst, bedre til å takle omstillinger, bedre til å forbygge og løse konflikter, bli mer empatisk, bedre balanse mellom jobb og familie, stressmestring og bedre alle former for prestasjoner, osv.

Bruk Mental Trening til å få troen på deg selv, forankre dine verdier, forbedre dine ferdigheter, og finne din balanse.

Velkommen til en spennende utvikling!