Når følelsene forandres, forandres tankene.
Når tankene forandres, forandres dine muligheter.
Når dine muligheter forandres, blir alt mulig!

Jeg har inngått et spennende samarbeide med Helseklinikken Fredrikstad AS på Ørebekk.
Der er jeg omgitt av flotte, dyktige mennesker i hyggelige omgivelser.

VELKOMMEN!