Det første steget tilbake til deg selv!

Er du sliten og lei av alt det som livet ditt har bydd på? Er den berømmelige veggen faretruende nær? Eller kanskje du allerede har hilst på den? Har livet ditt stort sett dreid seg om alle andre? Har utfordringene stått i kø? Flinke og snille piker og gutter, fulle av styrker og ressurser havner ofte i denne loopen.

Nå er tiden inne for å tenke på deg selv, og finne tilbake til den du er ment til å være! 

Jeg vil ønske deg velkommen til å sette deg selv på agendaen, og bli med på en fantastisk reise for å bli fri, sterk og glad igjen! Du vil oppdage deg selv på nytt, som personen du er skapt til å være!

Det handler ikke om hva livet har kastet i fleisen din, men hvordan du håndterer det. For det er du som bestemmer hva som skal styre ditt liv – ikke omvendt. Du skal bli mer kjent med sjelen din, og vi skal igjennom temaer som; Hvem er du? Og hvem vil du være? Frykt, sorg, tilgivelse, takknemlighet, egenkjærlighet, stå i egen kraft og hvordan bli 100% fri.

Er du klar til å plassere ting i livet ditt der det hører hjemme, så du kan finne tilbake til deg selv og din glede?

Oppdag hva som skjer når kropp, sjel og ånd spiller på samme lag. Det er da du finner deg selv 100% og kan stå støtt som den unike og vakre personen du er skapt til å være…

Føniks programmet som del av en gruppe

Ønsker du å delta sammen med flere, så er gruppe et godt tilbud til deg.
Det kan gi mange fordeler; du er ikke alene, du blir kjent med andre flotte mennesker, du får mye støtte, omtanke og heiarop, du blir en del av et fint fellesskap. Ofte så ser en også at en lærer mye av hverandre også.

Programmet går over 16 uker, og du får også 1 personlig veiledningstime, gruppe-coachinger på Zoom/over nett, egen kursportal med alt innhold; oppgaver, læring og verktøy.

Det blir også en lukket Facebook-gruppe med videoer, live-sendinger og et møtepunkt for alle Fønikser, både de som har gruppe og de som har 1:1

OPPSTART 1 Mars 2024 (ledige plasser)

Føniks V I P programmet (1:1)

Ønsker du mer privat og tett oppfølging er dette alternativet best for deg.
Programmet går over 16 uker, og i den tiden får du personlig coaching- og veilednings timer på Zoom/over nett, så her blir du tett fulgt opp og får det du har behov for hele veien.

I tillegg så får du tilbud om å delta på gruppe-coachinger, sammen med de som tar gruppe-programmet om du ønsker det.
Du får tilgang til en egen kursportal med oppgaver, læring og verktøy.

Det blir også en lukket Facebook-gruppe med videoer, live-sendinger, og et møtepunkt for alle Fønikser, både de som har gruppe og de som har 1:1

OPPSTART Kontinuerlig / tilpasset oppstart

Føniks-programmet går over 16 uker (4 mnd), og består av 8 steg.

Føniks-programmet er et stort transformasjons program hvor vi jobber dypt, og transformerer skitt til gull. Det er ingen trylleformel eller hokus pokus, men krever et åpent sinn og et åpent hjerte, og en vilje til endring. Jeg går ved siden av deg hele veien, og følger deg gjennom ulent terreng. Og vet du hva? Vi skal ha det gøy på veien.

Føniks-programmet har sin forankring i positiv psykologi, mental og emosjonell trening (hode og hjerte), sorgbearbeiding, traume og transformasjonsarbeid. Så her er det full pakke.

  1. Bli kjent med deg selv. Kartlegging, forventningsavklaring, visjon, drømmer, ønsker og mål.
  2. Anerkjenn frykten din. Bli modig, gi slipp, ta dine valg.
  3. Anerkjenn sorgene dine. Bearbeiding og gi slipp.
  4. Tilgivelsens frihet
  5. Takknemlighetens hemmelighet.
  6. Egenkjærlighet. Styrke selvfølelse og selvtillit
  7. Stå i egen kraft. Du blir kjent med ditt indre kraftsenter, din sjel og ånd.
  8. Velkommen til hele meg! 100% fri!