Hvem trenger en coach?

Det er nesten lettere å svare på hvem som IKKE trenger en coach. Jeg mener at vi alle trenger en nøytral person vi kan spille ball med, ved livets mange valg og utfordringer, og det gjør jeg selv også.

Det er ofte bedre å snakke med en nøytral person, i stedet for venner og familie – nettopp fordi våre nærmeste ofte vet hva som er best for deg å gjøre. Eller?  Noen ganger sikkert smart, andre ganger ikke.

En coach har taushetsplikt, så alle samtaler med meg er konfidensielle.

Opptatt av utvikling og et ønske om å bli ditt beste jeg?

Det har blitt en lav terskel for å få seg en coach, og det er også blitt veldig alminnelig og akseptert å få coaching. Det å ha sin egen coach viser at du er opptatt av utvikling, og ønsker å bli og være ditt beste jeg.

Jeg tror det er mye lettere å si at en har en avtale med en coach, enn å si terapeuten eller noe annet «behandlende» – fordi coaching er akseptert og viser at man er i utvikling. (Uansett, så tenker jeg at det viktigste er at en får hjelp, samme hva man kaller det. Og det bør være det samme om det heter det ene eller det andre – men vi har fortsatt en vei å gå der.)

Alle mennesker som er opptatt av selvutvikling, som ikke ønsker å stå stille, som ønsker å komme godt ut av alle sine utfordringer som livet gir – trenger en coach!

Jeg er opptatt av et helhetlig menneskesyn, og mener at det er viktig å ta vare på hele mennesket – både sjel og legeme, og alt hva vi gjør og alt hva vi er, påvirker både hjemme og på bortebane. Er det rusk i maskineriet et sted, så påvirker det alt annet i livet.

Jeg vet at det ligger gull i enhver utfordring og undring – så sett deg selv på agendaen – for DU er den viktigste personen i ditt liv!

Har du lyst til å lære hvordan du kan gjøre utfordringer og motgang til utvikling?