Personlig coaching


Brått kan man befinne seg i en ny og uventet situasjon. Hva nå? Hvordan skal jeg håndtere dette, hvor går veien videre?

Har du kommet til et veikryss i livet, og lurer på hvilke veivalg som fører til din destinasjon?

Er det et kaos av krav og plikter, og du føler du drukner i avtaler og gjøremål?

Er du bevisst dine behov, og hvordan du kan bruke dine talenter?

Noen ganger kan man bli usikker på hvem man er og hva man vil. Du betrakter livet ditt fra sidelinjen, og føler at du ikke helt er tilstede i ditt eget liv.

Da er det på tide å ta noen grep, og realisere noen ønsker og drømmer!

Det meste kan coaches på, og noe er det raskt og enkelt å få på plass, mens andre ting må jobbes med over tid. Min erfaring er at det er viktig å gå igjennom ting her i livet, og ikke utenom. Det gir verdifull erfaring og kunnskap, som det er viktig å ha med seg videre.
Jeg kan hjelpe til med å rydde opp i livet ditt, slik at du finner veien gjennom og ut av utfordringer du står i.

Jeg ser frem til å bli kjent med deg! Ha forventninger, og vær klar for å gjøre dine utfordringer til utvikling!

Livsglede – den sanne fryd som oppstår når bitene i vårt personlige puslespill plutselig passer.