Gruppe-coaching


Problemløsning og planlegging i grupper.

Det er utrolig spennende å se hva som skjer når alle i en gruppe blir hørt, og blir utfordret til å finne gode løsninger… kanskje på en annen måte enn hva som er prøvd tidligere.

Ofte dukker det opp evner og talenter som ikke før har vært synlige. Når alle får eierskap til prosess og mål, utløses nye muligheter.

Det kan være seg en familie, forening, personalgrupper osv, hvor en jobber frem gode løsninger i fellesskap og setter felles mål.

Gruppe-coaching kan foregå på forskjellige måter. Ta kontakt så skreddersyr jeg et opplegg etter deres behov.

 

Mulighetens vindu åpner seg ikke av seg selv.