Sorghjelp til små knuste hjerter

Har du barn som sliter etter brudd mellom foreldrene, alvorlig sykdom eller død??

Kurset er lagt opp som en prosess, så er det viktig at du følger modulenes rekkefølge. Men når du har vært igjennom, så er det fint å gå tilbake og repetere og fylle på der du føler at du har behov.
Kurset vil hele tiden bli oppdatert og utviklet videre.

Det er viktig å starte prosessen med å bli kjent med deg selv og ditt. Du skal først i modul 1 få hjelp til egne tanker og følelser, og du skal lære å være litt modig. Du får også hjelp til å bearbeide ditt eget, og det er en kraftfull prosess som vil ta litt tid.

Når du er mer bevisst på ditt, så går veien videre til modul 2 for å kartlegge barnets sorg. Du skal lære mer om ulike reaksjoner, personligheter, søsken-utfordringer mm. Dette gjør det lettere for deg å vite hva du skal fokusere på når du starter på modul 3.

I modul 3 blir det fullt fokus på å hjelpe barnet. Her blir det mange konkrete råd og tips, og mye veiledning på hvordan du skal møte barnets reaksjoner og følelser. Her er det en ganske så stor verktøykasse som du kan benytte deg av.

I modul 4 så skal det jobbes med nettverk og relasjonsbygging. Du skal kartlegge og utvikle nettverket rundt dere, og lære hvordan bygge gode relasjoner (dette er også noe som barnet også kan være delaktig i)

Så i siste modul 5 skal du rette blikket fremover. Det blir fokus på å håndtere og fjerne frykt – og være åpne for nye muligheter. For livet er ikke det samme som før, og det kommer heller ikke til å bli det – men det betyr ikke at ikke livet kan bli bra – og godt å leve igjen.

Dette får du i kurset

Modul 1 – Denne modulen er bare din! Her får du hjelp til ditt. Først skal din oksygenmaske på, før du kan begynne å hjelpe barna dine.

Modul 2 – Hvordan opptrer barns sorg? Vi ser på tegn, uttrykk og reaksjoner. Likheter og forskjeller på hendelsen bak sorgen.

Modul 3 – Hvordan møter du barnets sorg, og kan hjelpe best mulig? Her får du konkrete råd og gode verktøy.

Modul 4 – Nettverk og relasjonsbygging; viktighet og betydning, og hvordan utvikle dette.

Modul 5 – Hva med fremtiden? Her skal det jobbes en del med frykt. Hvordan komme seg igjennom sorgen og videre på en styrket måte.

BONUS – Du får brettspillet Samspillet. Et spill for hele familien som hjelper med å uttrykke tanker, følelser og meninger.

Høres noe av dette kjent ut?

Du må være sterk for barna

Du har mer enn nok med å holde hodet over vann, men har fullt fokus på at barna skal ha det bra, så du setter deg selv på vent.

Du har ikke vært i denne situasjonen før

Du gjør alt du kan for at barna har det bra. Men allikevel så spør du deg om du gjør ting rett, og hva trenger barna egentlig?

Du er redd for å gjøre feil

Det er ikke lett å få barnet i tale. Du synes det er vanskelig å få barnet til å åpne seg. Du er redd for å mase og redd for å tråkke feil.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer for deg som er forelder til barn som står i sorg ved at den andre forelderen er borte. Det kan f.eks være brå død, død etter langvarig sykdom, brudd/skilsmisse, rus, alvorlig sykdom (ventesorg)

Dette kurset kan også passe for fosterforeldre, og andre som står som omsorgspersoner for barn som er i sorg.

Det kan også være tap andre nære personer (eks. besteforeldre) utenom foreldre, som utløser en stor sorg hos barnet – dette kurset er absolutt aktuelt da også.

Dette kurset hjelper deg å hjelpe barnet ditt på best mulig måte.

Det er aldri for tidlig i en sorg-prosess og begynne på dette kurset, og det er bedre sent enn aldri.

Hvis du tenker at barna dine sliter med sorg, så har tiden ingen betydning.

Hvilken aldersgruppe tar kurset for seg?

Dette kurset tar for seg barn i alle aldre. Fra barnet er 2-3 og helt opp til 18-20.

Kurset vier også mye tid til deg som er forelder. Jeg har stor tro på at det er viktig at den voksne også får hjelp til sin sorg, for bedre å kunne hjelpe barna sine.

Hvor mye tid vil dette kurset ta?

Dette kurset tar du helt i ditt eget tempo. Det er det som er det fine og som er forutsetningen og intensjonen; det skal gi deg overskudd, ikke tappe deg.

Det vil være oppgaver, videoer, verktøy som er tilgjengelig. Og du kan repetere når du ønsker. Det er ingen tidsfrister eller innleveringer.

Noen moduler og leksjoner vil ta litt tid, da det jobbes i dybden, mens andre er mer lette og konkrete og tar liten tid.

Men det er lurt å se og høre jevnlig og følge moduler og leksjoner i de ukene som kurset varer.

Jeg vet ikke om jeg orker å forholde meg til noe mer akkurat nå?

Det forstår jeg så godt! Det er derfor jeg nettopp har laget dette som et nettkurs, slik at du kan tilnærme deg innholdet som det passer for deg og dine omgivelser. Jeg tror du vil oppleve at dette vil gi deg mer energi.

Jeg trenger kurset, men er usikker på om jeg har råd akkurat nå?

Jeg har tatt høyde for at ikke alle har like god råd, og du kan derfor velge å dele opp kursavgiften over 3 måneder.

Dette kurset har i utgangspunktet en veldig lav pris, da verdien ikke kan måles i penger. 

Vi får annen profesjonell hjelp også, passer dette da?

Absolutt! Dette er et godt supplement til all annen hjelp dere evt mottar.

Alt annet tilbud er som regel timebasert som 1 x pr. uke, eller sjeldnere. Her har du tilgang 24/7, og alt er tilgjengelig for deg 1 år frem.

Hvordan vet jeg om dette vil fungere for oss?

Du vet ikke før du prøver. Men jeg kan garantere at du vil få med deg masse kunnskap og verdifulle verktøy  – og jeg er ganske sikker på at du vil finne dette nyttig, både for deg og barna om du bruker det du lærer.

Hvorfor er du den rette til å hjelpe oss?

Jeg har masse erfaring med sorg og sorgbearbeiding. Jeg har selv vært et lite barn i stor sorg og mye frykt – jeg vet hvor skoen trykker.

Jeg har også vært en mamma som har påført barna mine sorg, så jeg kjenner til den delen også.

Kurset er også bygd på mange barns ulike erfaringer med sorg, og på faglig kunnskap.

Jeg har masse egen kunnskap, masse omsorg og et kjempestort hjerte for dette temaet, og jeg vet at jeg leverer. Det finnes ikke noe lignende tilbud i Norge i dag.

Hva slags støtte og hjelp vil jeg få underveis?

Du vil møte meg hver uke på den ukentlige live-sendingen i den lukkede facebook-gruppa. Der kan  stille spørsmål underveis i sendingen. Ønsker du å være anonym, så sender du inn spørsmål på forhånd.

Gruppa vil også være et sted hvor dere deltagere kan dele gode råd og opplevelser med hverandre, oppmuntre og støtte hverandre. Det blir et fint fellesskap hvor vi kan lære av hverandre.

Har du valgt kurs med personlig oppfølging, får du skreddersydd oppfølging og møte med meg hver uke. Det foregår på nettet hvor du vi snakker sammen og finner gode løsninger.

Det meste går seg vel til bare man tar tiden til hjelp?

Da skal du være veldig heldig, for tiden leger ingenting dessverre. Det er lite som blir borte av å feie det under teppet. Sorg kommer i bølger, spesielt hos barn. Og det følger ingen tidsplan. Gjør du en god jobb med å bearbeide tapet i starten så blir sorgen og savnet lettere å bære for både deg og barnet ditt. Tør du ta sjansen på å ikke gjøre noe?

Dette kurset er for deg som…

Du har blitt alene med barna dine

Den andre forelderen er enten død, alvorlig syk, eller har blitt borte (brudd/skilsmisse)

Du ser at barna dine sliter med tanker og følelser

Du skulle så gjerne visst hva du kunne gjøre for å hjelpe de best mulig.

Du ønsker bare at alt skal være bra

Men du er bekymret for hvordan de vonde opplevelsene vil påvirke barnet ditt.

Etter kurset vil du kunne…

Du vil ha en full verktøykasse

Du bruker gode verktøy du har fått for håndtere både egen og barnas sorg – og du ser at de fungerer.

Føle deg trygg på at du kan riktig sorgbearbeiding

Kunnskap gir trygghet, og du vil nå ha en helt ny forståelse om sorg, behov og forventninger.

Hjelpe barna på en riktig og god måte

Du vet nå hva du kan og bør gjøre for å bygge trygge barn. Båndet mellom dere er sterkere, og du er den bautaen barna trenger.