Personvernerklæring

Coach-Netta bryr seg om ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles når du kjøper en coachingtjeneste fra Coach-Netta Kirsti A. Solbrekke

1 – Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 – Behandling av personopplysninger for å utføre livsveiledning

For å gjennomføre veiledning og coaching er det nødvendig å behandle personopplysninger om deg.

Vi behandler personopplysninger om våre kunder som kjøper  coaching, kurs og eventer. Disse personopplysningene er navn, mobiltelefonnummer, fakturaadresse og e-postadresse. For kurs der vi sender materiell i posten lagres også bostedsadresse.

Vår behandling av personopplysninger har rettslig grunnlag i GDPR art. 6 (1) b) oppfylle kontrakt.

1.2 – Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder og samarbeidspartnere for å markedsføre kommende kurs og eventer. I denne relasjon behandler vi ditt navn og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er GDPR art. 6 (1) a) samtykke. Ved kjøp av tjenester fra Coach-Netta Kirsti A. Solbrekke, får du mulighet til å samtykke til å motta e-poster om kommende kurs og eventer.

1.3 – Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; www.coach-netta.no. Du kan lese mer om dette i vår egen cookieerklæring her.

2 – Sikkerhet

Dine personopplysninger behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3 – Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. Eksempelvis Kajabi som er den plattformen der du finner ditt undervisningsmateriale, og hvor du betaler og mottar dine fakturaer fra.

For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. Ingen av personopplysningene behandles utenfor EU/EØS.

4 – Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til oss har du rett til å kreve

  • innsyn i,
  • korrigering av og/eller
  • sletting av personopplysninger som gjelder deg.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss.

Du kan også klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysningene.

5 – Oppbevaringstid

Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6 – Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt: kirsti@coach-netta.no

7 – Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, og innen avtalens utløp. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no