Kjøps og salgsbetingelser

Betingelsene som fremgår i denne avtalen gjelder generelt ved inngåelse av avtale med selger Coach-Netta Kirsti A. Solbrekke org.nr. 913864875, om salg av coachingtjenester og kurs til deg som kunde, som også heretter blir omtalt som kjøper.

Alminnelige betingelser

1.1 Generelt
Jeg tilbyr tjenester som gir deg tilgang på kapasiteten du har til å skape det livet du ønsker å leve, innenfor de områdene som er viktig for deg. Jeg garanterer ikke resultater, men har sett mange skape betydningsfulle resultater ved å iverksette og gjennomføre stegene og verktøyene i mine program, kurs og tjenester. Min erfaring er at dette fungerer når du virkelig vil og ønsker det, og gjør den jobben og oppgavene som kreves.

Jeg er hverken en psykolog eller psykiater, og besitter ikke kompetanse i psykologisk diagnostisering eller medisinske tilstander.

Alle produkter du kjøper hos meg brukes på eget ansvar, og kan på ingen måte erstatte lege, psykolog eller psykiater. Kirsti A. Solbrekke/Coach-Netta (privatperson og enkeltmannsforetak) kan ikke stilles ansvarlig, verken helt eller delvis, for sykdom, symptomer, psykiske lidelser eller andre helsemessige lidelser.

1.2 Konfidensialitet
Jeg garanterer fullstendig konfidensialitet og har taushetsplikt innenfor lovens rammer.

1.3 Angrerett og avbestilling                                                                                                  

For å oppnå de resultatene du ønsker å skape, er det viktig at du er innforstått med at dette er en bindende og ikke refunderbar kontrakt, og at din intensjon er fullt engasjement i coaching-prosessen gjennom varigheten av programmet/kurset/avtalen.

Avbestilling og endring av oppsatt time på skje senest dagen før, ellers går den tapt. Dette gjelder også glemt og uteblitt til avtalt time.

Det er 14 dagers angrerett ved kjøp av fysiske produkter. Ønsker du å bruke angreretten sender du en henvendelse til kirsti@coach-netta.no, og varen tilbake til: CN Kirsti A. Solbrekke, Brekkefaret 10, 1624 Gressvik. Returporto betales av avsender.

Ved inngåelse av coaching, kurs og program avtaler gjelder ikke angrerettloven. Dette er i tråd med angrerettloven § 22 første ledd bokstav n (se utdrag av loven under):

§ 22.Unntak fra angreretten
Angreretten gjelder ikke avtaler om:
n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

1.4 Levering

De forskjellige tjenestene leveres digitalt, enten det er 1-1 samtaler eller i gruppe. Det benyttes Zoom i det digitale møtet. Der det kjøpes kurs/program får kjøper tilgang inn i en kursportal (Kajabi) hvor oppgaver, læring og øvelser ligger.

Er det hensiktsmessig og ønskelig kan også 1-1 samtaler tas ved fysisk oppmøte på Coach-Nettas adresse eller et annet avtalt sted.

1.5 Betaling

Betaling tilbys gjennom Klarna, Stripe og Vipps eller Faktura. Kjøper har mulighet for delbetaling gjennom Klarna og Stripe på produkter av varighet på mer enn 1 måned. Betaling skal være gjennomført før avtalt oppstart.

 1.6 Avslutte faste betalinger/abonnement

Faste betalinger håndteres via Vipps, eller Stripe. For å avslutte en fast betaling kan du enten sende en epost til kirsti@coach-netta.no eller avslutte selv via Vipps appen.

I Vipps appen går du til «Faste betalinger», velger abonnementet du skal avslutte og trykker «Administrer abonnement». Da kan du logge inn med Vipps og avslutte abonnementet.

1.7 Reklamasjon

Har du som kunde noe å klage på eller ønske om å avslutte kundeforholdet underveis i kurset eller prosessen, bes du snarest mulig ta kontakt med Kirsti A. Solbrekke på telefon 41515036 eller e-post kirsti@coach-netta.no for å finne en løsning.

Ellers henvises det til punkt 1.3 og 7

1.5 Undervisningsmateriale                                                                                           

Alt undervisningsmateriale som gjøres tilgjengelig og er i bruk under, og i forbindelse med, coachingen, programmet og annet som leveres av Coach-Netta tilhører Kirsti A. Solbrekke. Dette omfatter også lydfiler, videoer og oppgavehefter.

Kjøper kan ikke videreformidle noe av undervisningsmaterialet uten skriftlig samtykke fra Kirsti A. Solbrekke

Alt undervisningsmateriale vil være tilgjengelig i minst et år på kursportalen du får tilgang til. Gjelder ikke opptak av gruppecoachinger for de programmer der dette er aktuelt.

1.6 Klientens ansvar og forpliktelse
Aksept av disse kjøpsvilkårene innebærer aksept av følgende:
– Du aksepterer fullt ansvar for deg selv og de handlingene som er dine å ta.
– Du godtar at Coach-Netta trekker nedbetalingsavdrag til avtalte frister.
– Du samtykker i at det som deles under gruppecoaching-samtaler forblir i konfidensialitet.
– Du er innforstått med at dette er en bindende og ikke refunderbar avtale, og din intensjon er fullt engasjement gjennom varigheten av programmet/kurset.

  1. Nærmere om de ulike tjenestene

2.1 Føniks-programmet
Programmet er et 8-stegs program som går over 16 uker, og som du følger over nett. Du får også personlig oppfølging og veiledning 10 timer, og i tillegg så møtes vi 10 ganger på nett i gruppe hvor det blir undervisning, veiledning, og samtale. Kunden er ansvarlig for å booke tid for veiledningstimer, og ved ikke oppmøtt time faller timen bort.

Du kan også velge å ta programmet som kun gruppe-versjon, og da inneholder tilbudet 10 gruppe-coachinger med undervisning og veiledning på nett, pluss 1 personlig veiledningstime. Programmet varer i 16 uker.

Du får tilgang til nytt undervisningsmateriale, oppgaver og øvelser underveis i prosessen som hjelper deg på veien din. Alt dette leveres i en digital kursportal (Kajabi). Dette gjelder for alle som tar Føniks-programmet.

2.2 Sorgbearbeiding for små knuste hjerter
Barn og sorg er et 6 ukers kurs som du følger over nett. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som hjelper deg navigere gjennom livets tøffeste terreng. Det blir veiledning og coaching live i gruppe hver uke. Hvis det ikke er mange nok som tar kurset samtidig så det ikke blir en gruppe, blir gruppe-coachingen kompensert med 1 ekstra veiledningstime.

Velger du en oppgradert kurspakke, så inneholder den en kartleggingstime ved oppstart, og en personlig veiledningstime i uken. Hvis det er behov så blir også noe av kursmateriellet skreddersydd for din situasjon. Deltaker har selv ansvar for å booke veiledningstimene.

Har du ønske om videre oppfølging etter kursslutt, så kan det kjøpes oppfølging på månedlig basis.

2.3 Ny start – meg og deg, mine og dine

Ny start er et nettkurs i 6 leksjoner med 1 personlig veiledningstime. Varighet kan variere fra 3-6 uker. Er det flere som tar kurset samtidig så blir det også ukentlig gruppe-coaching. Hvis det ikke er mange nok som tar kurset samtidig så det ikke blir en gruppe, blir gruppe-coachingen kompensert med 1 ekstra veiledningstime.

2.4 Coaching-pakker
Coaching-avtalen du har har mottatt og gitt tilbakemelding på at du aksepterer, gjelder som kjøpsbetingelser.

2.5 Coach-Netta LIVE-EVENT
Billettene er ikke refunderbare men kan overføres til en annen person, forutsatt at Coach-Netta mottar kontaktinformasjon til faktisk deltaker.

Konferansens sted er ikke bindende. Konferansen kan flyttes til et tilsvarende sted i området, eller til et arrangement på nett dersom omstendighetene krever det.